Vi selger kun varer lagerført i Norge
Siste sjanse - opphørssalg ut juni

Vi stenger nettbutikken 30. juni ved midnatt.

Klikk for å se alle tilbudene

Reklamasjon og retur/angrerett

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene må du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom det er levert feil vare, skal du returnere varen så raskt som mulig innen 14 dager fra mottak. Returporto betales av LEDstrips.no.

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig på e-post.

Angrerett

I henhold til angrerettloven kan alle varer kjøpt hos oss returneres eller byttes innen 14 dager etter mottakelse. Forutsetningen er at varen og emballasjen er uskadet slik at varen kan selges på nytt. Vi refunderer kjøpsbeløpet når produktet mottas i retur, og senest innen 14 dager fra mottaksdato, ihht angrerettsloven.

Selvklebende LED-stiper ansees som engangsprodukter, og når disse er tatt i bruk kan de ikke returneres.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Ved retur av bare deler av leveringen, refunderes kun verdien på produktet/produktene.

Kjøper har risikoen for transporten tilbake til selger.

Slik gjør du det:

Returadresse:
LEDstrips.no
Burholhagen 3
1940 Bjørkelangen

Reklamasjon

Det er 24 måneders reklamasjonstid på produktene vi selger, med mindre annet er oppgitt. Ved næringskjøp er reklamasjonstiden på 6 mnd. Reklamasjonen dekker kun fabrikasjonsfeil. Reklamasjonstiden dekker ikke slitasjedeler som for eksempel batteripakker, og ikke produkter som er forsøkt reparert på egen hånd. Vi dekker ikke egenpåførte skader som f.eks. kortsluttede komponenter, avrivning av ledninger, søling av drikke i utstyr, korrosjon som følge av batterier som har sittet for lenge, etc. Selvklebende LED-stips ansees som engangsprodukter og når disse er brukt kan de ikke returneres. LEDstrips.no sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens verdi ved kjøpstidspunktet. Vi har ikke ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Vi svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap.

Dersom du ønsker å reklamere, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring. Avtales kostnadsfri retur, skjer dette med vår returlapp fra Bring. Den tilsendes elektronisk som et PDF-dokument. LEDstrips.no har ikke ansvar for utskrift av denne. Har du ikke skriver slik at du får skrevet ut returlappen, må returfrakt dekkes av kjøper.

Retur av produkter for garanti/reklamasjon/service skal alltid avtales med oss på forhånd.

Ved innsending av produkter som det ikke er feil på, eller feil som ikke dekkes av reklamasjonsretten, blir kunden belastet et servicegebyr på 150,- pluss fraktkostnadene begge veier.

Produktet/produktene sendes som pakke (ikke postoppkrav) til:
LED-strips
Burholhagen 3
1940 Bjørkelangen